• +420 776 643 036
  • Česká Republika, Kanada, Čína

Mezinárodní obchod – výhody pro české firmy

Mezinárodní obchod – výhody pro české firmy

Výhody a příležitosti zahraničního obchodu

IMPORT

– Úspory nákladů při outsoarcingu, vlastní výrobě či nákupu oproti lokálnímu trhu
– Zvýšení konkurenceschopnosti díky lepším technologiím či nižší nákupní ceně
– Strategická výhoda v rámci diversifikace dodavatelů
– Přístup k novým technologiím

EXPORT

– Kupní síla v zahraničí
– Noví zákazníci na globálním trhu
– Strategická výhoda v rámci diversifikace prodejních kanálů
– Konkurenceschopnost díky větším obratům a novým prodejním kanálům
– Ekonomický potenciál díky vyšším prodejním cenám či lepším podmínkám v zahraničí
– Eliminace obchodních a ekonomických rizik souvisejících s prodejem na stávajícím trhu
– Přísun kapitálu díky prodejům, obchodním vztahům a novým subjektům

Mezinárodní obchod pomáhá rozvoji firem po celém světě díky globální poptávce po produktech a službách.

Aktivní mezinárodní obchod je výsledkem globální poptávky po produktech a službách. Zahraniční obchod funguje díky obchodním smlouvám a mezinárodní spolupráci desetiletí. Díky tomu je možné nakupovat či outsoarcovat potřebné suroviny, produkty i komponenty na výrobu finálních produktů od dodavatelů, kteří jsou schopni toto zboží dodat za bezkonkurenční ceny v požadované kvalitě a ušetřit tím čas, finance a starosti výrobcům a prodejcům v cílových zemích zahraničního obchodu. Díky tomu je možné nabízet buď unikátní produkty, které na trhu doposud nebyly dostupné či produkty dostupné, poptávané a již aktivně prodávané, nicméně za mnohem lepší cenu pro koncového klienta či větší ziskovost v rámci distribučního a prodejního řetězce.

Nicméně samotná pravidla, nařízení a operativa spojená s procesy v zahraničním obchodě je věc, která se neustále mění. Nejde jen o pravidla samotného obchodu, celních předpisů a zákonů souvisejících s obchodem a logistikou produktů, jejich klasifikací a nařízeními na jejich označení a přepravu. Jedná se zároveň o obchodní bariéry tzv. netarifní či necelní překážky obchodu a opatření, která komplikují export a import vybraných produktů či služeb.

Bariéry zahraničního obchodu

– Celní nařízení a tarifní klasifikace
– Administrativa
– Záruky kvality
– Finanční záruky
– Mezinárodní zákony
– Lokální nařízení a předpisy
– Certifikace původu
– Importní a exportní licence

Mezi taková opatření, která napřímo ovlivňují nejčastěji klienty společnosti Inventive Trade, patří zejména požadované certifikace, standardy či atestace produktů a samotných firem, či vládní nařízení spojená s označováním produktů, restrikcemi na původ jejich obsahu či komponentů a kontrolu marketingových aktivit spojených s produktem či služnou exportovanou na vybraný zahraniční trh. Další oblastí netarifních překážek pro mezinárodní obchod jsou pak importní a exportní licence či individuální povolení pro export či import vybraných produktů.

Nařízení a regulace spojená s importem a exportem produktů

– Obaly & product labeling
– Označení a popis obsahu produktu
– Propagace produktu a reklamní „claimy“
– Zdanění a cenotvorba produktů

Velké množství opatření, která státy a obchodní unie implementují a uvalují na účastníky obchodu, představují velkou překážku pro firmy a organizace, které se mezinárodního obchodu účastní či by chtěli benefitovat z možností, které zahraniční obchod přináší. Mezi další povinnosti a potenicální komplikace, které mezinárodní obchod přináší, patří také pojištění zboží a samotné pojištění odpovědnosti firem a společností.

Ostatní povinnosti importérů a exportérů

– Pojištění přepravovaného zboží
– Pojištění odpovědnosti v mezinárodním obchodu
– Soulad s ostatními právními ustanoveními

Množství administrativních úkonů a bariér zahraničního obchodu, společně s byrokratickým přístupem některých orgánů se může jevit zahraniční obchod jako velká komplikace. Nicméně strategický a ekonomický potenciál, včetně budoucích konkurenčních výhod, jsou hlavní důvody pro zvážení a analýzu možností, které vaší firmě či organizaci mezinárodní obchod či vstup na mezinárodní trh nabízí.

Tým Inventive Trade je tu pro vás! Pomůžeme vám vyřešit veškeré náležitosti potřebné pro import či export vybraného sortimentu a poradíme vám s analýzou potenciálních zahraničních trhů a samotnou proveditelností vstupu na tyto trhy.