• +420 776 643 036
  • Czech Republic, Canada, USA

Mezinárodní marketing

„Analýza, predikce a implementace obchodně marketingových procesů vedoucích k uspokojování zákazníků na globální úrovni. 

 

Navrhujeme a implementujeme obchodně marketingová strategie vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti našich klientů, vyšším ziskům a nižším nákladům.“

Průzkum trhu

Průzkum trhu a analýza poptávky

Detailní průzkum a analýza trhu – analyzujeme potenciál trhu z pohledu poptávky, konkurence, vstupních nákladů a dalších ekonomických a sociálně kulturních faktorů.

Analýza interního prostředí

Analyzujeme interní-vnitropodnikové schopnosti, možnosti, kapacity a další bariéry spojené s novými obchodními příležitostmi. Díky interní analýze poté můžeme upravit procesy bránící uskutečnění a naplnění potenciálu nově vznikajícího obchodu.

Přizpůsobení produktů a služeb

Přizpůsobujeme produkty a služby konkrétním trhům, čímž zlepšujeme efektivitu obchodu. Analyzujeme demografické, geografické, legální, kulturně-sociální a další specifika veškerých segmentů trhu a na základě získaných informací a znalostí přizpůsobujeme nabízené produkty a služby. Tímto docíláme, že každý trh, případně segment trhu nebo konkrétní cílová skupina dostane produkt nebo službu šitou na míru…

Strategické a obchodní plánování

Vytváříme a navrhujeme krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé strategické a obchodní plány a cíle. Navrhujeme a reálně implementujeme veškeré nutné procesy a nutné změny pro dosažení vytyčených cílů.