• +420 776 643 036
  • Czech Republic, Canada, USA

Finanční služby

Finanční analýzy

Zkoumáme, analyzujeme a vyhodnocujeme podnikové finance a ekonomické aspekty obchodních transakcí. Pomáháme správně nastavit firemní cash-flow, čímž cílíme na plynulý a bezproblémový tok firemních financí.

Důkladná analýza financí podniku a jednotlivých obchodů jsou společně se správně nastaveným cash-flow základem ekonomické způsobilosti každého podniku.

Zajištění financí

Zajišťujeme vhodné financování nových projektů a podnikatelských záměrů. Pomůžeme najít vhodného investora a zprostředkujeme celý proces finančního zajištění. Zaměřujeme se také na financování projektů a podnikatelských záměrů prostřednictvím soukromých investičních fondů.

Finanční záruky

Jedním z hlavních rizik zahraničního obchodu jsou finanční záruky. Společnost Inventive Trade pomáhá eliminovat finanční rizika související s transakcemi do zahraničí za použití různých finančních nástrojů, vyjednávání a nastavení platebních podmínek, zprostředkováním samotného obchodu či zapojením exportních bank nebo vyjednání platebních možností s garancí banky.